Vyžrebovali sme výhercov

13. 11. 2018

Vyžrebovali sme výhercov súťaže S kartou Mastercard a kuriérom SPS dostanete aj vy veľký darček.

Za 43. kalendárny týždeň sme vyžrebovali:

 Peter Šatník
 Gabriela Vaňová
Mariana Halušková
Jarmila Čavarová
 Zuzana Michalíková
Ľubica Jánošíková
Anna Kolínková
 Dávid Juda
 Drahomira Juráňová
Edita Mináriková
Marta Kollarová
 

Za 44. kalendárny týždeň sme vyžrebovali:

Lenka Tomanová
Vlasta Franerová
Jana Michalková
Dominika Takácsová
Dominika Miškovská
Milada Kaldrovičová
Anna Lalkovičová
Dušan Drabina
Anna Kostišová
Lýdia Vraniaková
Slavomír Haško
 

Za 45. kalendárny týždeň sme vyžrebovali:

Daniel Ďuriak
Petra Dlhopolcová
Marta Mitterová
Alena Molovcova
Tomáš Suja
Adrian Grunert
Lenka Tomanová
Ladislav Adamec
Katarína Beneová
Bohdan Fedorčík
Renáta Maková
 

 Výhercom srdečne blahoželáme.späť

Novinky

13. 11. 2018

Vyžrebovali sme výhercov

Vyžrebovali ďalších výhercov súťaže S kartou Mastercard a kuriérom SPS dostanete aj vy veľký darček .

Kontaktné strediská

 Naša sieť 25 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko