Generátor
príjmových a daňových dokladov

Príjmové doklady k dobierkam

Generátor príjmových dokladov k dobierkam

Ak si želáte vygenerovať kópiu príjmového alebo daňového dokladu tak musíte uviesť celé 16-miestne číslo zásielky a PSČ príjemcu uvedené na prepravnom štítku.

O spoločnosti

Ako vygenerujem / editujem doklad

Kde nájdem generátor dokladov?

Na stránkach spoločnosti SPS https://www.sps-sro.sk si zvolíte položku generátor dokladov (viď obrázok)

Ako vygenerujem doklad pre moju zásielku?

Použijem číslo zásielky a PSČ príjemcu. Oba údaje sa nachádzajú na štítku zásielky (viď obrázok), ktorá Vám bola práve doručená.

Pri používaní generátora dokladov prosím použite celé číslo zásielky (16 miestne číslo) bez medzier a pomlčiek.
Jednoduchý príklad:
Vaše číslo zásielky: 703-010-01234567 00
Pre generovanie dokladov použite formát: 7030100123456700

Generátor dokladov

Vypíšem číslo zásielky 7030100123456700

Vypíšem PSČ príjemcu 12345

step-2

Generovaný doklad má status „Dočasný doklad“. Párovanie platby na základe informácii z banky v priebehu 2-3 dní uvoľní doklad spolu s informáciou o spôsobe platby.

Zmena údajov na doklade?

Po vygenerovaní dokladu má príjemca možnosť doplniť na doklad údaje (Adresa + IČO)

Vyplním celé číslo zásielky (7030100123456700), PSČ príjemcu a číslo dokladu

step-3

Príjemca má možnosť upraviť si Adresu a prípadne doplniť IČ DPH údaje

step-4

Pre úspešné uloženie upravených údajov príjemca:

  • Vyplní e-mail pre zaslanie autorizačného kódu
  • Vloží verifikačný kód
  • A súhlasí s podmienkami použitia služby
step-5

Následne bude vygenerovaný doklad s upravenými údajmi.

Reklamačný formulár

     

    Author