Hromadná úhrada dobierok

Dobierkové sumy sú posielané ako hromadná platba t.j. platby za viacero dobierkových zásielok sa konsolidujú do jednej platby za zákaznícky účet.

Frekvenciu na posielanie platieb je po dohode možné nastaviť na 1x za pracovný deň, 1x za týždeň, 1x za dva týždne a 1x mesačne.

K hromadnej platbe je zasielaný rozpis/avízo na zákazníkom definovanú e-mailovú adresu, alternatívou je uloženie na zákazníkov (s)ftp server.

Avízo je vo formáte csv[i] s nasledovným formátom[ii]:

VS: Variabilný symbol platby (automaticky generovaný)

TRK: Skrátené číslo zásielky (t.j. namiesto 703012345678901 je uvedené 012-34567890)

REF: Referencia zásielky (špecifikovaná zákazníkom pri posielaní dobierkovej zásielky)

SUMA: Dobierková hodnota zásielky

MENA: Identifikácia meny hodnoty zásielky

DÁTUM: Dátum zaslania platby

POD: Dátum doručenia zásielky

IBAN: Číslo účtu, na ktorý bola platba zaslaná

BIC: Identifikačný kód banky, ktorej bola platba zaslaná

SS: Špecifický symbol platby (Zákazník si môže tento symbol dohodnúť pri podpise zmluvy pre všetky svoje platby)

Ukážka dát:

VSTRKREFSUMAMENADÁTUMPODIBANBICSS
1234567890012-345678901018431,7EUR23.11.201821.11.2018SK3111000000198742637541TATRSKBX 
1234567890012-3456789110176115,7EUR23.11.201821.11.2018SK3111000000198742637541TATRSKBX 

Formát nie je možné individuálne prispôsobovať zákazníkom.

Zo stránky https://www.sps-sro.sk/sk/O-spolocnosti/Na-stiahnutie.html je možné si stiahnuť ukážkový súbor.

V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na Vášho obchodného zástupcu.

[i] textový súbor, ktorý vie otvoriť napr. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Apple Numbers, Google sheets a mnoho ďalších

[ii] polia sú oddelené bodkočiarkou

Author