FAQ

Aké sú rozmerové a hmotnostné obmedzenia na balík?

Balíky nesmú vážiť viac ako 31,5 kg alebo 70 kg (v závislosti od krajiny podania zásielky spoločnosti UPS na prepravu a krajiny určenia, ako sa špecifikuje v sadzobníkoch) alebo ich dĺžka presahovať 270 cm alebo súčet ich obvodu a dĺžky byť väčší ako 419 cm Viac na Prepravné podmienky (pozri tu).

hore

Môžem poslať medzinárodnú zásielku s opciou platí príjemca, aj keď nemám s Vašou spoločnosťou podpísanú zmluvu?

Nie, bez servisnej zmluvy nie je možné poslať medzinárodnú zásielku s touto platobnou opciou.

hore

Kde môžem sledovať medzinárodné zásielky?

Na stránke UPS.com - tracking

hore

Existujú obmedzenia pri exportných zásielkách platených Treťou stranou (T/P) - platcom prepravného iný subjekt ako odosielateľ, alebo príjemca?

Kombinácia export T/P zásielka, smerujúca do EU krajiny, kde platcom (treťou stranou) má byť subjekt z tretej krajiny (nie EU), už nie je viac prípustná (viac na www.ups.com).

hore

Kde máte regionálne strediská?

Viď SPS - kontakty

hore

Do ktorej hodiny je možné telefonicky objednať prepravu vnútroštátnej, alebo medzinárodnej zásielky?

Treba pozrieť limitné časy v sekcii objednávka medzinárodnej prepravy - limitné časy.

hore

Aký je rozdiel medzi službou Express a Express Saver?

V čase doručenia:

- služba Express je doručovaná nasledujúce ráno so zárukou vrátenia peňazí na takmer 70% všetkých obchodných adries v rámci EÚ už do 10.30 alebo najneskôr do 12.00;

. doručovanená so zárukou vrátenia peňazí do 10.30 na druhý pracovný deň do 78% všetkých firiem v USA a počas druhého pracovného dňa na akékoľvek iné miesto v USA;

. doručovanená do 10.30 druhého pracovného dňa do veľkých mestských oblastí v Kanade;

Ide o celosvetovú službu dostupnú vo viac ako 200 krajinách a teritóriách;

- Express Saver je doručovaný so zárukou vrátenia peňazí nasledujúci pracovný deň do prakticky všetkých hlavných obchodných oblastí v EÚ

hore

Ako postupovať v prípade, že chcem reklamovať prepravu zahraničnej zásielky?

Reklamáciu podáva odosielateľ alebo príjemca zásielky vždy písomne alebo mailom na isrg@sps-sro.sk.
Podrobnejšie informácie nájdete v Prepravných podmienkach UPS. 

hore


Novinky

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko