Cenník služieb

OZNÁMENIE O ZMENE POSKYTOVANÉHO SERVISU PRE SPOLOČNOSŤ UPS

 

UPS Express Plus

Doručenie nasledujúci deň do začiatku pracovného dňa pre veľmi urgentné zásielky

Doručenie so zárukou vrátenia peňazí do 9.00 nasledujúceho pracovného dňa prakticky do všetkých hlavných obchodných oblastí v Európe.

Všetci odosielatelia sú proaktívne informovaní o doručení svojich zásielok.

UPS Express

Doručenie nasledujúci pracovný deň ráno v rámci EÚ a rýchle doručenie do celého sveta

Doručenie nasledujúce ráno so zárukou vrátenia peňazí na takmer 70% všetkých obchodných adries v rámci EÚ, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska už do 10.30 alebo najneskôr do 12.00.
Doručenie so zárukou vrátenia peňazí do 10.30 na druhý pracovný deň do 90% všetkých firiem v USA a počas druhého pracovného dňa na akékoľvek iné miesto v USA.
Doručenie do 10.30 druhého pracovného dňa do veľkých mestských oblastí v Kanade. Ide o celosvetovú službu dostupnú vo viac ako 200 krajinách a teritóriách.

UPS Express Saver

Doručenie nasledujúci pracovný deň v Európe

Doručenie so zárukou vrátenia peňazí nasledujúci pracovný deň do prakticky všetkých hlavných obchodných oblastí v EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

UPS Standard

Zásielky s vopred určeným časom doručenia
v rámci Európy

UPS Expedited

Zásielky s vopred určeným časom doručenia mimo Európu

Spoľahlivé doručenie v rámci Európy a do vačších krajín mimo Európy. Keď je potrebné vyvážiť rýchlosť hospodárnosťou, UPS Standard a UPS Expedited umožnia spoľahlivú prepravu. Oznámime Vám presný počet dní potrebných na doručenie Vašich zásielok (vrátane prípadného colného prejednania zásielok), aby sme pomohli Vám a Vašej organizácii pri efektívnom plánovaní.

Hlavné doplnkové služby

 • UPS Return Services (Spätné služby)
  Váš tovar sa môže vrátiť späť tak jednoducho ako bol odoslaný na rôzne trhy v rámci Európy.
 • Hotovostné služby UPS
  Pomocou dobierkovej služby UPS Collect on Delivery (COD) spoločnosť UPS vyberá pri doručení zásielky od zákazníka platby za tovar, aby zabezpečila rýchlejšie inkaso, znížila riziko prichádzajúce s novými zákazníkmi a priniesla rýchlejší tok peňažných prostriedkov.
  UPS Exchange Collect ponúka podobnú službu pre tovary s vyššou hodnotou, ktoré sú prepravované na miesta určenia mimo Európy, takže za tovar sa platí pri doručení.
 • Worldwide Consolidated Clearance Service (UPS World Ease)
  Umožňuje spájať zásielky odosielané do rôznych miest v rámci jednej krajiny do jednej "hlavnej" zásielky a urýchľuje tak colné prejednanie zásielky.

Produkty medzinárodnej prepravy UPS

 • UPS Express Envelope ( listové zásielky )
 • Dokumenty
 • Balíky
 • 10 kg a 25 kg Box

Zakázané komodity v medzinárodnej preprave UPS

 • Alkoholické nápoje
 • Batožina bez doprovodu
 • Kože zvierat ( nezdomácnených )
 • Kožušiny
 • Nebezpečný tovar / ohrozujúce materiály *
 • Osobné zvršky
 • Peniaze a preplatiteľné dokumenty
 • Pornografické materiály
 • Rastliny
 • Semená
 • Slonovina a výrobky z nej
 • Strelné zbrane
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Tovar výnimočnej hodnoty ( napr. umelecké diela, starožitnosti, drahé kamene, zlato a striebro )
 • Živé zvieratá

Konkrétne informácie o nebezpečnom tovare / ohrozujúcich materiáloch môžete získať v kancelárii UPS.

Zakázaný tovar je taktiež tovar prepravovaný podľa ustanovení ATA Carnet a všetky dočasné vývozy a dočasné dovozy.

Ďalej je zakázaný tovar prepravovaný podľa ustanovení FCR, FCT a CAD ( platba proti dokumentom ), zásielky s vnútornou vadou, ktoré svojou povahou môžu pravdepodobne znečistiť, poškodiť alebo ohroziť osoby, tovar alebo zariadenia, ďalej tovar, preprava ktorého je zakázaná zákonmi krajiny pôvodu, tranzitnej alebo cieľovej krajiny, tovar, na ktorý sa vzťahuje spotrebná daň (napr. liehoviny), alebo pre ktorý sú potrebné špeciálne zariadenia, bezpečnostné opatrenia alebo povolenia. Podľa platného zákona určitý tovar je možné prepravovať len pri dodržaní predpísaných podmienok a určitý tovar je zakázané prepravovať letecky (napr.kvapaliny v sklenených nádobách).

Odosielateľ je zodpovedný za dodržanie aktuálnych vládnych predpisov alebo zákonov platných v každej krajine. Zásielky podliehajú kontrole a možnému oneskoreniu spôsobenému colnicou alebo úradmi iných štátnych orgánov.

UPS si vyhradzuje právo odmietnuť alebo pozastaviť prepravu akejkoľvek zásielky, na ktorej nie sú uvedené podrobnosti o kontakte na odosielateľa, príjemcu a tovar, ktorý podľa UPS nie je vhodný pre prepravu, alebo nie je dostatočne deklarovaný, klasifikovaný alebo zabalený a nesprevádza ho potrebná dokumentácia.

UPS nebude prepravovať žiaden tovar, ktorý je zakázaný zákonmi alebo predpismi federálnej, zemskej alebo miestnej správy vo východzích alebo cieľových krajinách, alebo ktorý môže porušiť akékoľvek platné vývozné, dovozné alebo iné zákony, ohroziť bezpečnosť zamestnancov UPS, ich sprostredkovateľov a subdodávateľov alebo prepravné prostriedky alebo ktorý podľa názoru UPS môže znečistiť, prípadne poškodiť iný tovar a zariadenia alebo ktorý nie je praktické prepravovať po ekonomickej či prevádzkovej stránke.

Obmedzenia služieb v medzinárodnej preprave

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Obmedzenia v hotovostných službách UPS Collect on Delivery (Dobierka)

Španielsko – obmedzenie pre hotovostné platby nad 2 500 EUR. Podľa nového španielskeho zákona, dobierkové platby presahujúce 2 500 EUR, splatné v hotovosti, nemôžu byť akceptované. Alternatívne, môže byť pre sumy nad 2 500 EUR použitý šek, ale len po schválení prepravcom.

Francúzsko – limit pre hotovostné platby je 750 EUR.

Taliansko – limit pre hotovostné platby je 999,99 EUR.

Hmotnostné a rozmerové obmedzenia

Neexistujú obmedzenia pre celkovú hmotnosť zásielky alebo pre počet balíkov v prípade hromadnej zásielky. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70kg *. Maximálna dĺžka jedného balíka je 270 cm. Maximálna veľkosť jedného balíka je 330 cm pre kombináciu dĺžky a obvodu. Paletizované zásielky systém UPS neprijíma.

 

* Maximálna hmotnosť jedného balíka sa môže líšiť podľa platných UPS predpisov v cieľovej alebo východzej krajine. Podrobnejšie informácie Vám poskytne kancelária UPS.


Novinky

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko