Objednávky: 16 877

Oznámenie o zmene Cenníka a Obchodných Podmienok od 1.7.2019

30. 5. 2019

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. júla 2019 vstúpia do platnosti nové Obchodné podmienky a nový Cenník a Sprievodca službami spoločnosti Slovak Parcel Service.

Zmeny, ktoré vstúpia do platnosti k 1.7.2019 a sú zverejnené v rámci nového cenníka sa dotknú týchto oblastí:

·       výpočet palivového príplatku

·       zavedenie sezónneho príplatku

·       rozšírenie definície príplatku za dodatočnú manipuláciu

·       spoplatnenie vybraných služieb colného prejednania

·       spoplatnenie faktúry v papierovej podobe

K uvedenej optimalizácii sme pristúpili najmä s cieľom zosúladiť ceny vybraných produktov a služieb s aktuálnymi nákladmi, ktoré našej spoločnosti vznikajú v súvislosti s poskytovaním služieb. Pretrvávajúci výrazný rast mzdových nákladov spojený s nedostatkom pracovníkov podstatne zvyšuje náklady v činnostiach, ktoré nie je možné automatizovať a je pri nich nevyhnutný osobný výkon – triedenie a doručovanie zásielok. Zvládnutie sezónneho koncoročného nárastu zásielok pri nedostatku pracovníkov je možné tiež len za cenu výrazne navýšených nákladov. 

Nakoľko zásielky prichádzajúcich z krajín mimo EÚ si vyžadujú colné prejednanie, sme nútení reagovať na túto situáciu spoplatnením vybraných služieb colného prejednania.

Napriek rastúcim nákladom sme neprestali investovať do technologických inovácií a vývoja nových produktov. Rovnako pripravujeme výrazné investície do rozvoja a modernizácie logistickej siete a našich triediacich stredísk s cieľom navýšenia triediacej kapacity a zvýšenia efektívnosti procesov spracovania zásielok.

Našim primárnym cieľom zostáva aj naďalej rozširovanie a skvalitňovanie našich prepravných služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň a zostanete verní spoločnosti Slovak Parcel Service.

 

Ďakujeme

                                                                          

                                                                     Ján Ťurek

                                                                       konateľ

 


späť19. 4. 2021

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 19.04.2021 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

1. 4. 2021

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.04.2021 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu 4% z prepravnej...


Všetky novinky

2013 – 2021 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.