Opatrenia spojené s COVID-19

25. 8. 2020

Vážený zákazník,

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si Vás dovoľujeme opätovne informovať, že v našej spoločnosti aj naďalej platia prísne interné opatrenia, s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu:

  • Pri vstupe na pracovisko sme zaviedli povinnú kontrolu merania telesnej teploty.
  • Vo všetkých strediskách a v centrále spoločnosti zabezpečujeme denne dôslednú dezinfekciu priestorov.
  • Kuriérov a zamestnancov sme vybavili ochrannými rúškami, rukavicami a dezinfekčnými gélmi.
  • Vodiči kamiónov, ktorí vstupujú do priestorov spoločnosti Slovak Parcel Service sú povinní nosiť ochranné rúška a majú zákaz pohybovať sa v priestoroch stredísk a centrály spoločnosti. 
  • Všetkých kuriérov našej spoločnosti sme informovali o hygienických zásadách, ktoré odporúča dodržiavať Svetová zdravotnícka organizácia v záujme minimalizovať riziko nákazy. 

Veríme, že ako zodpovedná spoločnosť aj týmito opatreniami prispievame k zníženiu šírenia koronavírusu a žiadame Vás rovnako o ohľaduplnosť pri kontakte s našimi kuriérmi. Prevencia voči COVID -19 je jediný spôsob ako zastaviť jeho šírenie a preto vyzývame všetkých, aby pri kontakte s kuriérmi:

  • Používali ochranné pomôcky (rúška, rukavice)
  • Dbali na správne hygienické postupy
  • Dodržiavali dostatočný odstup od kuriéra
  • Uprednostňovali úhradu dobierky platobnou kartou namiesto v hotovosti  

Uvedomujeme si, že vyššie uvedené opatrenia môžu obmedzovať predovšetkým Vás – našich zákazníkov. Sme však presvedčení, že je to v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia celej spoločnosti. 

Ďakujeme za pochopenie

Viac Info 


späť

Novinky

27. 9. 2021

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 27.9.2021 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko