Objednávky: 16 877

Správa o reklamáciách 2021

9. 3. 2022

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PREŠETRENIA REKLAMÁCIÍ ZA ROK 2021

podľa § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) 


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Spoločnosť: Slovak Parcel Service s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31 329 217

Register: OR SR Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B v zastúpení: Mgr. Ján Ťurek, konateľ Registračné číslo: 9 (ďalej len „spoločnosť SPS“) 

 

Spoločnosť SPS v súlade s § 28 ods. 6 zákona o poštových službách oznamuje, že v roku 2021 zaznamenala celkovo 17 328 nahlásených reklamácií. Percentuálny pomer doručených balíkov k počtu nahlásených reklamácií predstavuje 0,0008497 %.  

Reklamačné konanie v súlade s § 28 a nasl. zákona o poštových službách a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti SPS bolo vybavené týmito spôsobmi: 

 • uznaním reklamácie – uznané reklamácie v počte 12 399;  
 • zamietnutím reklamácie – zamietnuté reklamácie v počte 4 929. 

 

Spoločnosť SPS uznala reklamácie z nasledovných dôvodov: 

 1. poškodenie zásielky,
 2. zničenie zásielky,   
 3. strata zásielky,  
 4. oneskorené dodanie zásielky,  
 5. a iné. 

 

Spoločnosť SPS zamietla reklamácie z nasledovných dôvodov: 

 1. neadekvátne balenie zásielky,  
 2. podanie reklamácie po stanovenej lehote,   
 3. nesprávne údaje na adresáta zásielky,  
 4. a iné.  

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa 09.03.2022 

 


späť1. 8. 2022

6. 7. 2022

Dovolenková súťaž o Iphone

  Štatút súťaže nájdete TU  Dovolenková súťaž bola ukončená 29.7.2022. 


Všetky novinky

2013 – 2022 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.