Stanovisko k elektronickému PPD

19. 3. 2021

STANOVISKO ELEKTRONICKÝ PRÍJMOVÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD

Vážení obchodní partneri a zákazníci,

touto cestou by sme Vás radi informovali o zavedení elektronického príjmového pokladničného dokladu a zaujali k nemu nasledovné informačné stanovisko.

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (ďalej len „spoločnosť SPS“) sa snaží udržať krok s technologickým pokrokom a modernizuje svoje interné procesy, aby poskytla svojim obchodným partnerom, zákazníkom a v poslednom rade príjemcom zásielok nadštandardný komfort. Spoločnosť SPS inovatívne reaguje na novodobé trendy a zaviedla bezpapierovú politiku, ktorá je v súlade s ekologickým trendom. Veľkým prínosom bezpapierovej politiky je zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti Vašich osobných údajov, ku ktorým budete mať prístup výhrade Vy ako náš obchodný partner, zákazník, a/alebo príjemca zásielok, čím sa značne eliminuje riziko zneužitia Vašich osobných údajov. Spoločnosť SPS zaviedla generovanie elektronických príjmových pokladničných dokladov. Elektronický príjmový pokladničný doklad sa generuje automaticky po úspešnom doručení zásielky adresátovi zásielky. Existujú tri možnosti generovania elektronického príjmového pokladničného dokladu, a to:

  • prostredníctvom e-mailovej adresy, tzn. po doručení zásielky je automaticky odoslaná správa s odkazom na stiahnutie dokladu. Nevyhnutnou podmienkou je zadefinovaná e-mailová adresa.
  • prostredníctvom SMS správy, tzn. po doručení zásielky je automaticky odoslaná SMS správa s odkazom na stiahnutie dokladu. Nevyhnutnou podmienkou je zadefinované telefónne číslo.
  • prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti SPS v časti „generátor dokladov“. Pre stiahnutie dokladu je potrebné zadať celé číslo zásielky, vrátane kontrolného čísla1 a PSČ.

Pri generovaní dokladov je potrebné podotknúť, že pokiaľ na strane spoločnosti SPS neprebehne a nezaeviduje sa stav doručenej zásielky ohľadom úhrady dobierkovej sumy je na elektronickom príjmovom pokladničnom doklade uvedená informácia, že ide o tzv. „dočasný elektronický príjmový pokladničný doklad“, ktorý spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej úpravy a legislatívy.

Úlohou tohto dočasného elektronického príjmového pokladničného dokladu je vytvorenie priestoru spoločnosti SPS a komunikácii s príslušnou bankovou inštitúciou na spracovanie vybranej dobierkovej sumy a presnej identifikácii platby v hotovosti alebo platobnou kartou (tzn. proces párovania platieb s finančným systémom). Kľúčová úloha spočíva v predchádzaní peňažných omylov. Zmyslom tohto elektronického príjmového pokladničného dokladu je zamedziť nejasnostiam, ktoré by mohli vzniknúť pri doručovaní zásielok a vybraných dobierkových súm a druhov platieb, napr. ak by adresát tvrdil, že neplatil v hotovosti alebo platobnou kartou. Tento dočasný elektronický príjmový pokladničný doklad bude nahradený dokladom, ktorý už bude obsahovať informáciu týkajúcu sa toho, či adresát zásielky platil v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.

Spoločnosť pri zavedení elektronického príjmového pokladničného dokladu postupuje v zmysle platnej právnej legislatívy, najmä nie však len zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné. Ďalej si dovoľujeme uviesť, že elektronická verzia príjmového pokladničného dokladu o úhrade dobierky (resp. peňažnej sumy) je rovnocenná papierovej verzii a spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej legislatívy.

Slovak Parcel Service s.r.o.

* Pod kontrolným číslom sa rozumie posledné dvojčíslo uvedené na balíkovom štítku zásielky. 

Dokument si môžete stiahnuť TU 

 


späť

Novinky

1. 8. 2022

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko