Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2019

25. 2. 2020

Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2019

Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2019 bolo prijatých celkom 9853 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 7575 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 2278 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť

Novinky

6. 4. 2020

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 06.04.2020 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko