Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020

15. 2. 2021

Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2020

Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2020 bolo prijatých celkom 14.778 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 11.079 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok vzhľadom k pandemickej situácii spojenou so šírením vírusu COVID-19, ktorá sa šíri na území SR a haváriou kamiónu, v ktorom boli prepravované zásielky.

Zostávajúcich 3699 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky. 


späť

Novinky

1. 8. 2022

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko