Objednávky: 16 877

Hromadná úhrada dobierok

Dobierkové sumy sú posielané ako hromadná platba t.j. platby za viacero dobierkových zásielok sa konsolidujú do jednej platby za zákaznícky účet.

Frekvenciu na posielanie platieb je po dohode možné nastaviť na 1x za pracovný deň, 1x za týždeň, 1x za dva týždne a 1x mesačne.

K hromadnej platbe je zasielaný rozpis/avízo na zákazníkom definovanú e-mailovú adresu, alternatívou je uloženie na zákazníkov (s)ftp server.

Avízo je vo formáte csv[i] s nasledovným formátom[ii]:

VS: Variabilný symbol platby (automaticky generovaný)

TRK: Skrátené číslo zásielky (t.j. namiesto 703012345678901 je uvedené 012-34567890)

REF: Referencia zásielky (špecifikovaná zákazníkom pri posielaní dobierkovej zásielky)

SUMA: Dobierková hodnota zásielky

MENA: Identifikácia meny hodnoty zásielky

DATUM: Dátum zaslania platby

POD: Dátum doručenia zásielky

IBAN: Číslo účtu, na ktorý bola platba zaslaná

BIC: Identifikačný kód banky, ktorej bola platba zaslaná

SS: Špecifický symbol platby (Zákazník si môže tento symbol dohodnúť pri podpise zmluvy pre všetky svoje platby)

Ukážka dát:

VS

TRK

REF

SUMA

MENA

DATUM

POD

IBAN

BIC

SS

1234567890

012-34567890

10184

31,7

EUR

23.11.2018

21.11.2018

SK3111000000198742637541

TATRSKBX

 

1234567890

012-34567891

10176

115,7

EUR

23.11.2018

21.11.2018

SK3111000000198742637541

TATRSKBX

 

Formát nie je možné individuálne prispôsobovať zákazníkom. Zo stránky http://www.sps-sro.sk/sk/O-spolocnosti/Na-stiahnutie.html je možné si stiahnuť ukážkový súbor.

V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na Vášho obchodného zástupcu.[i] textový súbor, ktorý vie otvoriť napr. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Apple Numbers, Google sheets a mnoho ďalších

[ii] polia sú oddelené bodkočiarkou

1. 7. 2022

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.07.2022 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu  18 %  z...

27. 6. 2022

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 27.6.2022 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...


Všetky novinky

2013 – 2022 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.