Oznámenie o zmene Cenníka a Obchodných Podmienok od 1.7.2019

30. 5. 2019

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. júla 2019 vstúpia do platnosti nové Obchodné podmienky a nový Cenník a Sprievodca službami spoločnosti Slovak Parcel Service.

Zmeny, ktoré vstúpia do platnosti k 1.7.2019 a sú zverejnené v rámci nového cenníka sa dotknú týchto oblastí:

·       výpočet palivového príplatku

·       zavedenie sezónneho príplatku

·       rozšírenie definície príplatku za dodatočnú manipuláciu

·       spoplatnenie vybraných služieb colného prejednania

·       spoplatnenie faktúry v papierovej podobe

K uvedenej optimalizácii sme pristúpili najmä s cieľom zosúladiť ceny vybraných produktov a služieb s aktuálnymi nákladmi, ktoré našej spoločnosti vznikajú v súvislosti s poskytovaním služieb. Pretrvávajúci výrazný rast mzdových nákladov spojený s nedostatkom pracovníkov podstatne zvyšuje náklady v činnostiach, ktoré nie je možné automatizovať a je pri nich nevyhnutný osobný výkon – triedenie a doručovanie zásielok. Zvládnutie sezónneho koncoročného nárastu zásielok pri nedostatku pracovníkov je možné tiež len za cenu výrazne navýšených nákladov. 

Nakoľko zásielky prichádzajúcich z krajín mimo EÚ si vyžadujú colné prejednanie, sme nútení reagovať na túto situáciu spoplatnením vybraných služieb colného prejednania.

Napriek rastúcim nákladom sme neprestali investovať do technologických inovácií a vývoja nových produktov. Rovnako pripravujeme výrazné investície do rozvoja a modernizácie logistickej siete a našich triediacich stredísk s cieľom navýšenia triediacej kapacity a zvýšenia efektívnosti procesov spracovania zásielok.

Našim primárnym cieľom zostáva aj naďalej rozširovanie a skvalitňovanie našich prepravných služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň a zostanete verní spoločnosti Slovak Parcel Service.

 

Ďakujeme

                                                                          

                                                                     Ján Ťurek

                                                                       konateľ

 


späť

Novinky

1. 6. 2020

Zákaznícka linka 16 877

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že telefonické hovory na linku 16 877 sú spoplatnené v zmysle platného cenníka...

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko