Price lists

Shipping rates

hmotnosť
služba
mýtny príplatok
Expres
Do 12:00
Do 9:00
kg
EUR
EUR
EUR
EUR
1
7,50
11,25
15,00
0,02
2
7,75
11,63
15,50
0,04
3
8,00
12,00
16,00
0,06
4
8,25
12,38
16,50
0,08
5
8,50
12,75
17,00
0,10
6
8,75
13,13
17,50
0,12
7
9,00
13,50
18,00
0,14
8
9,25
13,88
18,50
0,16
9
9,50
14,25
19,00
0,18
10
9,75
14,63
19,50
0,20
11
10,00
15,00
20,00
0,22
12
10,25
15,38
20,50
0,24
13
10,50
15,75
21,00
0,26
14
10,75
16,13
21,50
0,28
15
11,00
16,50
22,00
0,30
16
11,25
16,88
22,50
0,32
17
11,50
17,25
23,00
0,34
18
11,75
17,63
23,50
0,36
19
12,00
18,00
24,00
0,38
20
12,25
18,38
24,50
0,40
nad 20 kg hmotnosť
x 0,60
x 0,90
x 1,20
x 0,02

Calculation for fuel surcharge

Cena motorovej nafty EUR/liter
Od EUR
do EUR
príplatok
0,000
1,000
0 %
1,001
1,050
1 %
1,051
1,100
2 %
1,101
1,150
3 %
1,151
1,200
4 %
1,201
1,250
5 %
Nad 1250 EUR + 1% za každých 0,050 EUR

Customs clearance fees

CENNÍK COLNO-DEKLARAČNÝCH SLUŽIEB
Služba / doklad
Poznámka
Cena bez DPH
Cena s DPH
Vystavenie dovozného colného vyhlásenia (CV):
eCommerce - IOSS registrácia
CV do 5-tich tovarových položiek
15.00 EUR
18.00 EUR
každá ďalšia tovarová položka
5.00 EUR
6.00 EUR
ručenie z hodnoty colného dlhú pri režime voľný obeh
0 EUR
0 EUR
eCommerce - bez IOSS registrácie
CV do 5-tich tovarových položiek
15.00 EUR
18.00 EUR
každá ďalšia tovarová položka
5.00 EUR
6.00 EUR
ručenie z hodnoty colného dlhú pri režime voľný obeh
15.00 EUR
18.00 EUR
JCD (Jednotný colný doklad)
CV do 5-tich tovarových položiek
15.00 EUR
18.00 EUR
každá ďalšia tovarová položka
5.00 EUR
6.00 EUR
ručenie z hodnoty colného dlhú pri režime voľný obeh
2% z hodnoty colného dlhu, avšak minimálne 15.00 EUR
2% z hodnoty colného dlhu, avšak minimálne 18.00 EUR
Vystavenie tranzitného dokladu T1
25.00 EUR
30.00 EUR
Dočasné uskladnenie zásielky - ručenie za colný dlh a iné platby, ktoré by mohli vzniknúť pri dočasne uskladnenom tovare
pri vyclení príjemcom / inou colnou deklaráciou
10.00 EUR
12.00 EUR
Vystavenie vývozného colného vyhlásenia (CV)
CV do 5-tich tovarových položiek
2.00 EUR
2.40 EUR
každá ďalšia tovarová položka
1.00 EUR
1.20 EUR

Author